Ерген се хвали:
- Толкова са ме молили да се оженя, ама аз винаги съм отказвал!
- И кой те е молил толкова много?
- Еми... нашите!