В съда:
- Обвиняемата, можете ли да обясните на съдебните заседатели защо сте ударили потърпевшия с ютията?
- Съжалявам, ваша чест - понеделник сутрин, нямах под ръка ветрило...