Жените обичат да хранят мъжете си. Сготвят, сервират, седнат до него и внимателно гледат как се храни.
При това, колкото по-лошо готвят, толкова по-внимателно гледат.