- Скъпа, вече ще живеем в скъп апартамент, както ти искаше!
- Ооо, скъпи, как се радвам! Купуваме си апартамент ли?
- Не, качиха ни наема...