Стара мома, учителка по български, пита Иванчо :
- Иванчо "Аз ще се женя" в кое време е ?
- Ами крайно време е госпожо!...