Останалите две точки в дневния ред са питания, внесени от група общински съветници.

Първото питане е относно видеонаблюдението в гр. Мездра: работят ли камерите, поради какви причини е било прекъснато електрозахаранването им в края на месец септември, законно ли е поставянето и присъединяването им и каква е стойността на изграденото видеонаблюдение?

В същото питане е поставен въпросът дали Коалиция "БСП за България" има подписан договор за ползване по време на предизборната кампания на аудио и видеотехника, собственост на Община Мездра, както и има ли други политически партии, които ползват тази техника и при какви условия.

Във второто питане са поставени въпроси за ползването на салона на Дома на железничаря за общински мероприятия, както следва:

  • Община Мездра има ли неразплатени задължения към "БДЖ - Товарни превози" ЕООД през мандат 2015-2019 г., и ако има, каква е тяхната стойност?
  • Каква е стойността на събитията, проведени във връзка с тазгодишното честване на празника "С Вяра, Надежда и Любов за община Мездра"?
  • Каква е причината градските училища да заплащат сами наема и озвучаването на залата, при условие, че са част от събитията в Празниците на културата "Мездра - май 2019"?