- И запомни! - поучава баба внучката си.
- Всяка жена в живота си трябва да има само една голяма любов.
- А коя е била твоята голяма любов?
- Моряците!