Млада булка се оплакала на майка си.
- Мамо, откакто сам се омъжила, мъжът ми не ми обръща никакво внимание, а само играе карти с приятели?
- Скъпа, като си легнете довечера му говори с термини от картите.
Легнали си вечерта и тя започнала.
- Гола деветка, качването задължително!
- Валето не е при мене.
Тя вдигнала завивката и казала.
- В тебе е, в тебе е!
- Щом ми гледаш картите, развалям играта!