Разговаря съпружеска двойка:
- Скъпи, кажи ми честно какво изпитваш към мен?
- Търпение, скъпа... Огромно търпение...