На този ден в църквата се палят свещи, за да се измоли хубаво време и богата реколта след края на лятото. В народните поверия днес се почита и духа Лисо, за който се вярвало, че лекува косопада. На този ден се берат билки, които са по-лековити от обикновено, и се приготвя отвара от тях, която трябва да спре падащата коса.

Св. пророк Елисей живял около 900 г. преди Христа. Той бил приемник в пророческото служение на свети Илия. Когато Бог се явил на Илия на планината Хорив и му поръчал да помаже вместо себе си пророк, това определение свише се паднало на Сафатовия син Елисей. Свети Илия намерил Елисей, на нивата, докато орал с дванадесет рала волове. Минавайки край него, Илия хвърлил кожуха си върху него. Елесей оставил воловете и догонил Илия и го помолил да тръгне след него.

Първото чудо на пророк Елисей е за жителите на Йерихон, чиято реколта изсъхвала заради голямата суша. С една молитва Елисей върнал водата в потоците и плодородието в местността се върнало.

След това в Израел пристигнал болният от проказа военачалник Нееман, който сирийският цар изпратил, за да бъде излекуван, като в противен случай щял да обяви война. Пророк Елисей наредил на военачалника да потопи болното място седем пъти в река Йордан и след като изпълнил повелята му, Нееман оздравял.

След чудото военачалникът се убедил, че няма по-могъщ Бог от този на израелтяните и приел тяхната религия. Нееман предложил на пророка злато, сребро и скъпи дрехи заради помощта, но Елисей поискал от него само обещание, че повече няма да почита идолите.

Св. Елисей предсказвал бъдещето с помощта на Библията, а пророчествата му са описани в четвъртата книга Царства на Стария завет. Пророкът починал в дълбока старост.