Писмо до телевизията: "Уважаема редакция, моля ви, когато има важни новини,
да не ги пускате долу на екрана в течаща лента
- жена ми е блондинка - мисли си, че това е караоке и започва да ги пее."