- Мамо, Ангелите летят ли?

- Да, летят.

- Татко днес нарече съседката Ангелче, Тя кога ще полети?

- След 10 минути миличко..