- Колежке, дай рецепта за бърза баница.
- Отиваш в магазина, купуваш баницата...