Семейство габровци:
- На Панчев му предписали строга диета.
- Чудесно, можем да го поканим на вечеря!