ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на ФК Локомотив-Мездра - гр. Мездра

Относно появилите се в публичното пространство твърдения на кмета на община Мездра Генади Събков, касаещи дейността на нашия клуб, Управителният съвет на ФК Локомотив-Мездра - гр. Мездра заявява следното:

1. Между членовете на Управителния съвет (УС) на ФК Локомотив-Мездра - гр. Мездра не е имало недоразумения. Напротив - имало е единомислие, а то е свързано единствено с развитието на футбола в гр. Мездра. Единомислие в това, че с футбол трябва да се занимават компетентни и квалифицирани хора. Единствено изключение направи един от членовете на УС, който е и идеологът на новосъздадения Общински футболен клуб (ОФК) Локомотив.

Нашето предложение беше: треньор на представителния мъжки отбор и на детско-юношеската школа да бъде Диан Попов, притежаващ диплома за висше педагогическо образование и треньорски лиценз UEFA “A”. Това решение бе взето с болшинство от Управителния съвет на ФК Локомотив-Мездра - гр. Мездра. Несъгласен с решението бе само един от членовете на УС, който заяви, че се оттегля от клуба, след което кметът на общината Генади Събков отказа всякакво финансиране.

2. Въпреки това ние подсигурихме финансиране за мъжкия футболен отбор и заявихме в Областния съвет на БФС участие в първенството на "А" ОФГ Враца. Бяхме включени в програмата за спортно-състезателната 2017/2018 г. Но за да картотекираме футболистите си, бе необходимо да заявим стадион, на който ще провеждаме мачовете си.

В официален разговор между Диан Попов, член на Управителния съвет на ФК Локомотив-Мездра - гр. Мездра, и кмета на общината, Генади Събков категорично отказа да предостави базата на нашия клуб. Поради което ние реално не успяхме да картотекираме футболистите си (95% от които в момента са състезатели на новосъздадения ОФК Локомотив).

Всичко тези неща говорят или за пълно невежество от страна на кмета на Мездра или за откровена лъжа, касаеща хронологията на събитията (цитат от написаното от Генади Събков: "Как мога да забраня на някой, който не съществува, да играе на стадиона?").

3. Относно обвиненията на Събков за липса на финансова отчетност от страна на нашия клуб ("Всеки, който получава от Общината нещо, трябва да е изряден в отчетите си. Този клуб е единственият, който не е!”), заявяваме, че за 2016 г. сме предоставили финансов отчет на кмета на общината, а за 2017 г. такъв ще бъде предоставен в края на календарната година.

Приветстваме "загрижеността" и "активността" в последно време на Генади Събков относно развитието на футбола в Мездра, защото смятаме, че едно общество без спорт, култура и духовност е загубено.

Пожелаваме успех на кмета на общината, макар да не вярваме в колективната мъдрост на индивидуалното невежество.

Петър Тончев

Председател на УС на ФК Локомотив-Мездра - гр. Мездра