За рожденият ден на мъжа си, Мимето му подарила спестовна книжка.
Той я погледнал доста учуден и рекъл:

– За какво ми е бе, Миме? Тя е твоя, не мога да тегля пари от нея!

– Като не можеш да теглиш, ще внасяш...