- Аврам Аврамов, на дъската!
- Ее, ама, госпожо, защо все аз?!
- Добре. Днес ще изпитвам по азбучен ред.
Аврамов на дъската!