- Сине, искам да решиш следната задача:
Татко има 1300 лева, а мама - 200 лева.
Пита се: колко лева има мама?
- 1500 лева.
- Правилно, сине.