Този ден е празник за всички, които могат да видят стойността и значението на танцовото изкуството и действа като сигнал за събуждане за правителства, политици и институции, които все още не са признали стойността му за хората и все още не са реализирали потенциала му за икономически растеж.

През 1982 г. Комитетът по танци на ITI основава Международния ден на танца, който се отбелязва всяка година на 29 април – рождения ден на Жан-Жорж Новер (1727-1810), създател на модерния балет.

Посланието на събитието е да се отпразнува танца, да се популяризира универсалността на тази форма на изкуството, да се заличат всички политически, културни и етнически бариери, за да се обединят хората с един общ език – танц.

Всяка година призив от изключителен хореограф или танцьор се разпространява по целия свят. Съобщението се превежда на много езици и се разпространява в световен мащаб.

Автор на съобщението за 2020 година е Грегъри Вуяни Макома – танцьор, хореограф, актьор, педагог по танци.

Грегъри Макома се интересува от танци от края на 80-те години като средство за избягване на политическото напрежение, нарастващо в родното му място. Започва официалното си танцово обучение през 1990 г. в Moving Into Dance, където през 2002 г. става асоцииран художествен ръководител. Maкома се утвърждава като международно известен танцьор, хореограф, учител и режисьор. Той основава Vuyani Dance Theatre (VDT) през 1999 г., когато получава стипендия от Изследователската и обучаваща школа за сценични изкуства (PARTS) в Белгия под ръководството на An Teresa De Keersmaeker.

Целите на Международния ден на танца са:

  • Да популяризира танца във всичките му форми по целия свят
  • Да запознае хората със стойността на танца във всичките му форми
  • Да се даде възможност на танцовата общност да популяризира работата си в широк мащаб, така че обществото да е наясно със стойността и значението на танца във всичките му форми и да го подкрепи
  • Да се насладите на танца заради себе си
  • Да споделите радостта от танца с другите.

Танцът е универсалният език на единението и общността – вплетени в почти всяко общество по целия свят.

MediaNews честити празника на всички танцьори от Ансамбъл "Мездра"!