© mediacafe.bg

Представлявани от 47-те държави членки на Съвета на Европа, 800 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа

Основните цели на Европейския ден на езиците са да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици и да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство; да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа и насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях.

Според проучване на Евросъюза, "Европейците и техните езици", 56% от гражданите на 28 държави членки ЕС говорят език, различен от майчиния, но останалите 44% признават, че не знаят друг език освен своя роден. Въпреки това, 28% имат познания по два чужди езика.

В Европа съществуват около 225 местни езика, което е около 3% от световните езици - 24 официални, около 60 регионални и малцинствени и повече от 175 езика на мигранти.

Английският е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат за 2012 г.


Източник: bg.wikipedia.org