Предстои на заетите в образованието да бъдат направени и антигенни тестове, те също ще се правят само по желание. Освен учители безплатен тест ще могат да си направят и хората от непедагогическия персонал в учебните заведение. Досега желание за токова изследване са заявили 80 души от техническия и обслужващия персонал в училищата и детските градини.

Организацията за тестването и имунизацията ще бъде направена по указания на РЗИ.