Министър Лазаров поздрави децата и персонала на дома и изказа благодарност към тях, че въпреки трудната в момента ситуация, те са продължили да се обучават онлайн и спазват стриктно наложените им ограничения свързани с обстановката в страната. Пожела на всички да са здрави и усмихнати и остана очарован от изнесената кратка програма от децата.

Кметът Десислава Тодорова изрази своята благодарност към заместник - министъра и към Българска академия на науките за дарението, направено в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с. Борован, с думите: „Приемам този акт на дарителство от Ваша страна, като безспорно доказателство за милосърдие, социална ангажираност и проява на активност, инициативност, човечност и искрена доброта към съдбата на децата в ЦНСТ- Борован. Това е верният път към подобряване качеството на живот на тези деца. Искрено се надявам на Вашата подкрепа и за в бъдеще и разчитам на всеотдайността Ви и занапред“ . Благодарствено писмо прочете и едно от децата на институцията.

Министър Лазаров раздаде на децата 20 таблета, за да успяват по - лесно да се подготвят за училище и разбира се, от време на време да се забавляват. Техниката е закупена с финансовата подкрепа на служители в БАН.

Изделия изработени от децата в ЦНСТДБУ бяха връчени на гостите за спомен. В края на събитието всички се хванаха на хорото.