© илюстративна

Осигуряването на екоуредите за отопление са част от мерките за намаляване съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух в Монтана.

Освен по програма LAIF, по която ще бъдат подменени печките на близо 500 домакинства, друг проект по ОПОС ще осигури нови отоплителни уреди на още 2 200 семейства от града и селата в общината. Тук освен природен газ и пелети, гражданите могат да кандидатстват и за климатици. От подадените досега заявления най-много са желаещите за този вид отопление, те са 1 668. 1 240 са избрали природен газ, 786 – камина на пелети.

Одобрените ще получат безплатно и до два радиатора за домашната си система за отопление.

Програмата за подобряване чистотата на атмосферния въздух на община Монтана е финансирана с 10 млн лв., срокът за изпълнението й е октомври 2023 г.

Контролът за ползване на доставените безплатно екоуреди ще се прави с дрон, а нарушителите, които отново ползват печки на твърдо гориво ще бъдат санкционирани.

Източник: novinitem.com