Другата седмица се очаква Министерство на труда и социалната политика да има данни колко са оценените хора за личната помощ, колко са подали заявления в общините и за колко от тях са сключени договори. Все още няма статистика, свързана със закона, с цел те да бъдат към 1 септември и да бъдат точни, уточни Бисер Петков.

По думите му всички хора се оценяват в рамките на нормативните срокове. Освен това е създадена организация в общините за прилагане на наредбата за личната помощ и са подписани споразумения между Агенцията за социално подпомагане, НОИ и общините в страната, които регламентират взаимодействията между тях, заяви Петков след участието си в международната конференция на КТ "Подкрепа".

Той посочи, че правителството удължава срока на предоставянето на услугите личен социален асистент и домашен помощник. "Никой няма да загуби подкрепата домашна среда, която му се предоставя", увери социалният министър.

Същевременно общините стартират и операцията "патронажна грижа" за възрастни хора и хора с увреждания по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Очаква се около 17 000 души да бъдат подкрепени от патронажната грижа.

На въпрос как би коментирал промените в Закона за семейните помощи, които предвиждат родителите да възстановяват отпуснатите им еднократна помощ за първокласници, ако детето им не постъпи в училище, Петков отбеляза, че общата насока на промените в семейните помощи за деца имат за цел да подкрепят отговорното родителство и редовното посещение на децата в детските градини и в училищатa.

По думите му една от променените законовите мерки - помощта за първолаци да бъде изплащана на два транша. Първият транш предвижда да бъде изплатен преди започване на учебната година, а вторият да бъде изплатена след първия срок.

По отношение на преложението на КТ "Подкрепа" за ограничаване на сформираното ограничаване на работното време, социалният министър заяви, че тази тема стои на вниманието на социалните партньори. Предстои наесен работната група да направи съответните предложения по искането на синдикалната организация.