Само преди дни министърът на земеделието издаде заповед, с която от 25 юли до 7 август се забранява косенето на трева и почистването на храсти.По този повод се срещнахме с началника на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Мездра - главен инспектор Васил Иванов.

За работата на огнеборците главният инспектор Васил Иванов, разказа, че екипите се отзовават на всяко повикване на дадения адрес, на който трябва да се извършва или гасен, или спасяване, или при катастрофа. Но най-важнотосега са големите горещини, в които стават много пожари. Преобладават огнища със сухи треви, но те също са много опасни, тъй като огънят се прехвърля към стърнища и горски масиви. Такъв е случаят в с. Ослен Криводол, където огнеборците са потушили и един горски пожар, в който са унищожени около 30 дк гора.

Васил Иванов подчерта, че всички граждани трябва да се съобразяват с пожароопасната обстановка и да не палят огън нито в дворовете си, нито в полето или в стърнищата. Въпреки че има законово установени санкции и заповеди на кметовете, продължава безотговорното палене на огън. Последният и най-пресен случай е бил във вторник, когато са извикани в романското село Курново, който запалил огън в двора си и огънят плъзнал към стопанските постройки и къщата. На същия е съставен акт.

Относно санкциите и тяхното изпълнение, Иванов допълни, че са трудно приложими, тъй като в съда липсват свидетелски показания и извършителят на деянието не може да бъде наказан. Главният инспектор се обърна специално към шофьорите и туристите с апел да не изхвърлят незагасени цигари от автомобилите, туристите да не оставят незагасени огнища по време на излети и пикници.

Не на последно място трябва да се отбележи и с какъв човешки ресурс разполага Районната служба в Мездра, която отговаря и за община Роман, както и ангажиментите на кметовете на населените места. Иванов сподели, че бойният състав на екипа се състои от 20 огнеборци в железничарския град, като на смяна са по трима-четирима души, а служителите в другия район – община Роман, са само двама човека на дежурство. Там на смяна са по двама души, а при спешен случай се отзовават още четирима души.

Иванов допълни, че и в двете общини има доброволни формирования и тези от Роман оказват винаги голяма подкрепа. Мездренското формирование още е на етап обучение. Но най-сериозно внимание главният инспектор обърна на кметовете на населените места, които трябва много по - отговорно да съдействат на огнеборците и да осигуряват хора при потушаването на възникнали пожари.

Докато разговаряхме с началника на службата, неизменен наблюдател бе и четириногият нещатен огнеборец Пешо, който внимателно разузнаваше екипа ни.

В края на разговора гл.инсп. Иванов сподели, че за разлика от предишни години, днес службата разполага със съвременна техника и оборудване, но има недостиг от хора. Паркът на районната служба разполага с три пожарни автомобила, два от които нови, чисто ново АТВ с ремарке с висока проходимост, но най-важното е намаленият състав на огнеборците.

В района на пожарната има специализирани полигони, на които се провеждат различни състезания по пожароприложен спорт в четири дисциплини – изкачване на щурмова кула, 100-м пътечка с препятствия, пожарна щафета 4 х 100 с препятствия и бойно разгръщане от мотопомпа.