Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас изтече на 15 октомври.

Еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас в държавно или общинско училище, е в размер на 250 лв. Парите се отпускат за покриване на част от разходите на пъровлаците в началото на новата учебна година, реши на днешното си заседание Министерският съвет.

Съгласно Закона за държавния бюджет, еднократната помощ се отпуска на семейства, чийто деца са записани в първи клас за първи път и чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. - 400 лв.

Целевите средства се предоставят без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.