© vr-balkan.net

"Включва поставянето на табелки, които отбелязват определени дървесни видове, като идеята е да запознаем гражданите на Враца с различните видове дървета, които са в близост до тях. За тази цел, по протежението на велоалеята в града, сме поставили 11 табели на 11 дървесни вида. Самите табели съдържат информация за вида на български език, неговото научно наименование и QR код, който чрез сканирането с мобилен телефон, ще получат допълнително информация за вида" , разказва Оля Генова, експерт в дирекцията на парка