Новите автомобили ще бъдат разпределени според нуждите на всяко Районно управление на МВР в област Враца. Всички автомобили са оборудвани с радиостанции за постоянна връзка с оперативните дежурни части, ще бъдат монтирани и допълнителни технически пособия.