Две училища в град Видин са се слели - ОУ „Отец Паисий” и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Останалите затворени учебни заведения са:

Основно училище „Хр. Ботев“ – с. Николаевка, община Суворово, област Варна;

Основно училище "Ив. Вазов" – с. Веселина, община Лозница, област Разград;

Основно училище "Св.св. Кирил и Методий" – с. Трапище, община Лозница, област Разград;

Основно училище "Св.св. Кирил и Методий" – с. Киченица, община Разград, област Разград;

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" – с. Сокол, община Главиница, област Силистра;

Основно училище "Отец Паисий" – с. Ст. Караджа, община Главиница, област Силистра.

Намалелият брой ученици е довел до преобразуването в едно училище на ОУ "Христо Ботев" – с. Беласица и СУ „Васил Левски” – с. Коларово. Новото училище се казва Средно училище "Васил Левски". То ще се помещава в сградата в с. Коларово, което се намира в благоевградската община Белица.

Броят на пенсионираните и съкратените учители преди 15 септември все още не е окончателен. До 5 юли по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", по която се осигуряват допълнителни средства от държавния бюджет за училищата, са отпуснати пари за обезщетенията на 1286 освободени педагогически специалисти.

Програмата продължава да работи и последното събиране на формуляри ще бъде в началото на м. ноември 2022 г.

Вчера правителството отпусна 32 323 378 лв. за финансово осигуряване на дейности по програмата за текущата календарна година.

На въпрос за блокираните заради дело в съда конкурси в над 400 училища за нови училищни директори от МОН отговарят, че съответните началници на регионалните управления на образованието имат правото и задължението да назначат временно изпълняващи длъжността. "Няма учебно заведение без действащ директор, включително и временно изпълняващ", уверяват от министерството.


Източник: fakti.bg