Първата за 2022 г. нова услуга е за хазартните оператори. От 4 януари те вече декларират изцяло онлайн основата, върху която се начислява държавна такса. В началото на януари за улеснение на данъкоплатците, регистрирани по специалните режими извън Съюза, в ЕС и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, заработиха „Справка за плащания по данъчен период“, „Справка за плащания по дата на плащането“ и „Справка за плащания по държава на потребление“.

От 10 януари 2022 г. потребителите вече могат да подават онлайн и искания за издаване на удостоверение относно приложимо законодателство в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя, а също и уведомление. Услугата е достъпна с ПИК или КЕП в група „Удостоверения и копия на документи“ в Портала за електронни услуги на приходната агенция. Чрез нея потребителите могат да попълват необходимите данни, съгласно избрания формуляр на искането/уведомлението, да прикачват документи и да ги подават, припомнят от НАП.

Най-новата електронна услуга в Е-портала на НАП е „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“ . Тя дава възможност на клиентите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. Чрез новата услуга те могат да попълнят и необходимите данни във формуляра онлайн, да прилагат документи към него, след което да го подадат. С искането лицата заявят желанието си да им се прихващат или възстановяват надвнесени или недължимо събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции и други. Услугата предоставя възможност за избор на вида на надвнесените суми, които може да бъдат прихванати/възстановени - ДДС, корпоративен и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване/Национална здравоосигурителна каса/ Допълнително задължително пенсионно осигуряване, принудително събрани публични вземания (включително глоби, имуществени санкции).

„Над 300 млн. лв. годишно спестява НАП на бизнеса и гражданите от преки административни разходи, благодарение на въведената електронна комуникация. НАП непрекъснато се стреми да отговаря на потребителските потребности и на съвременните предизвикателства, като улеснява бизнеса и гражданите да изпълняват своите задължения към фиска“, обобщи заместник изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова.

Източник: monitor.bg