© Областна администрация Видин

Основна тема на разговора, иницииран от изпълнителния директор на видинската болница, бяха наболелите проблеми в болничната помощ на територията на област Видин, свързани най-вече с липсата на медицински персонал. Д-р Найденова представи актуална информация за структурата и кадровия състав на лечебното заведение в областния град и призова за подкрепа и съдействие както местната, така и централната власт.

Осигуряването на условия за получаване на адекватна и навременна болнична помощ е важно за всички нас и ние сме длъжни, съобразно правомощията си, да предприемем съответните действия, отбеляза областния управител.

През януари 2023 година предстои среща с ресорен заместник-министър на здравеопазването с цел търсене на решения за преодоляване на проблемите в болничната помощ в област Видин.