© Любо Андреев

Беше одобрена и докладна записка от кмета Златко Живков за ползване на 210 000 лв.кредит от фонд „Флаг” за мостово финансиране по проекта „Спортни дейности за младите”, който Монтана реализира със сръбската община Пирот. Проектът е на стойност 1 470 000 лв., от тях 640 000 лв. са за Монтана. С тях е модернизиран стадионът в село Николово.

По друга докладна записка съветниците приеха Монтана да ползва още един кредит от 602 000 лв. от фонд „Флаг”, за мостово финансиране при изпълнение на проектите „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи” и „Инвестиция в бъдещето”.

Съветниците разрешиха Община Монтана да кандидатства за финансиране с три проекта по програма ”Развитие на човешките ресурси”. Първият- „Грижа в дома”, е за обслужване на 256 потребители и е на стойност 1 368 000 лв.

Проектното предложение „Укрепване на общинския капацитет”, на стойност 300 000 лв., цели „безпроблемно реформиране на социалните услуги”. Предвижда се създаването на електронни платформи за достъп до всички социални услуги, както и помощ за местните власти при планиране и анализ на тези дейности.

Третият проект- „Бъдеще за децата”, е за намаляване на рисковете от изоставяне на деца, както и подобряване на качеството им на живот. Максималният размер на безвъзмездното финансиране по него е 400 000 лв.

"Това са продълженията на "Грижи в дома". Това са хората, които чакат да бъдат обслужени на място. /.../ Да направим продължението на трите програми, да намерим финансов механизъм така, че да можем да реагираме в момента, по законов ред", посочи кметът Златко Живков.