Към днешна дата шансовете да се продължи и завърши обществената поръчка не били малки. „Тъй като всички законосъобразни процедури по обжалване са на своя финал. Законът дава възможност да обжалване на стартирането на процедурата, но на днешния етап те са изчерпани като алтернатива. Насрочили сме отваряне на офертите със създадена комисия утре в сряда, от 17.00 часа, в АПИ, като възложител на обществената поръчка. Одобрили сме всички кандидати, подали оферти“, съобщи Нанков.

„Надяваме се, че ще успеем. Генерирахме 6 оферти, процедурата беше по обжалване на този етап, заради краткия според някои кандидати срок и в момента сме на третия етап – отваряне на офертите“, допълни той. „За нас е изключително важно максимално бързо да въведем системата“, заяви министър Нанков, като подчерта, че тя ще генерира ресурс, който ще се използва само за подобряване на инфраструктурата и подобряване на безопасността. Логиката в случая била, че тази проектна компания ще оперира системата, ще я стопанисва и ще поддържа.