След тези проверки предстои да започне същинската оценка, която е на два етапа - административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като нормативно регламентираният срок за приключване на оценката е 3 месеца.

- За отстраняване на нередности от страна на кандидатите - минимум 1 седмица

- За възражения на етап за административно съответствие и допустимост - минимум 1 седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

За по-бързото приключване на оценката се предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Резултатите ще бъдат обявени в средата на месец ноември.