Във връзка с изпълнението на приетите от Общински съвет условия, ред, критерии и правила по Програмата, кметът Иван Аспарухов определи състава на комисията за разглеждане на постъпилите проектни предложения.

Председател е инж. Николинка Кътовска – зам.- кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти”. А членове са експерти от Общинската администрация и общински съветници.

На свое заседание, проведено на 13-ти юни, Комисията разгледа предложенията и премина към оценка на техническото съответствие на проектите.

Два от тях са Кът за отдих в Мездра. Единият е в най-населения квартал в града – 101, източно от блок 4, а другият – в междублоковото пространство на ул. Христо Ботев №96. И двете предложения са на стойност от по 3 000 лв. Останалите са съответно в: Долна Кремена – привлекателно място за отдих и развлечение в центъра на селото на стойност 2 942 лв, екоучилище – забавлявам се и уча в Руска Бяла, възлизащо на 2 362 лева и кътове за отдих и почивка в Брусен и Люти дол, съответно за 2 914 и 3 000 лв.

Одобрените за финансиране предложения ще станат ясни на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 30-ти юни.

Припомняме, че по Програма „Малки местни инициативи – Мездра – 2020“ бяха одобрени и реализирани 14 проекта на стойност 53 374, 84 лв.