В Лопушанския манастир „Св. Йоан Предтеча” в с. Георги Дамяново и Клисурския манастир „Св. Св Кирил и Методий” – Вършец, ще бъдат извършени консервационно-реставрационни работи, ще бъде купена и нова църковна утвар. Отпуснатите за това средства са над 1 100 000 лв.

Мащабен ремонт за над 560 000 лв предстои и в най-старата и най-представителната черква в Берковица „Рождество Богородично” , както и на храма „Свети Николай Нови” в Лом, осигурените за това средтва са над 500 000 лв.

Предвидените по проектите дейности ще бъдат финансирани изцяло, без да се налага парично участие от страна на бенефициерите.