© Община Враца

В рамките на срещата, кметът Калин Каменов представи реализираните проекти на Община Враца по ОП „Региони в растеж“ и ОП „Околна среда“. „За последните 6 години реализирахме проекти за над 90 млн. евро от европейски програми, като същевременно привлякохме над 30 млн. лв. под формата на инвестиции в града, Това ни даде възможността да имаме по-добра социална, образователна и градска инфраструктура. Приоритет е и превръщането на Враца в екологичен и чист град. Предприетите стъпки в тази посока са – модернизацията на градския транспорт, поетапното внедряване на водородни инсталации в обществени сгради, компостиращата инсталация, изграждането на соларни паркове и обновяването на уличното осветление. Вярвам, че с общите ни усилия и със средствата по различните програми, Враца ще бъде на картата на успешните градове и ще бъде предпочитан международен партньор“ – допълни още Каменов.

Ръководителят на работната група и директор на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия – София Алвеш заяви, че през следващия програмен период основната цел ще бъде намаляването на финансовите различия на регионите и осигуряването на повече средства за Северозападна България. „За мен е огромно удоволствие да посетя Враца и да се запозная с изпълнението на проектите по ОП „Региони в растеж“ и „Околна среда“- каза Алвеш. На въпрос от медии за финансови корекции по проектите, тя заяви, че това е практика във всички европейски държави, а процентът на наложените корекции във Враца не е притеснително висок. „За нас е изключително важно всеки един проект да бъде изпълнен в рамките на програмния период, за да не се налага неговото фазиране“ – добави още Алвеш.

По време на визитата бяха посетени обекти във Враца, реализирани с европейски средства. Експертите от Европейската комисия, МРРБ и МОСВ инспектираха обновената централна пешеходна зона, както и ремонтираните сгради на Детска градина „Европейчета“ и ППМГ „Акад. Иван Ценов“. София Алвеш и Анес Монфре – началник на отдел България, Хърватия и Словения, както и експертите от Комисията и министерствата изразиха своето удовлетворение от успешно финализираните инфраструктурни проекти в сферата на градската среда и образованието.

В рамките на посещението, делегацията се запозна и с проекта за модернизация на обществения транспорт.

Срещата продължи с инспектиране на дейностите по проекта за воден цикъл на Враца. Експертите дадоха своята положителна оценка на Община Враца за успешното реализиране на строително-ремонтните дейности, изграждането на Пречиствателната станция и Довеждащия водопровод.

По време на обиколката в града, кметът Калин Каменов и експерти от местната администрация обсъдиха с делегацията възможностите за реализиране и изпълнение на проекти през новия програмен период.