Освен, инсталиране на система за видеонаблюдение, ремонтът на подлезите включва още изкърпване на стените, подовите настилки и таваните, подмяна на осветлението, отпушване на канализацията и поставяне на нови отводнителни решетки. Направена е и хидроизолация на покрива на подлеза при болницата. Стълбищата и на трите съоръжения са осветени с лед прожектори, част от които са за сметка на изпълнителя на обектите.

Ремонтът на подлезите в града стартира през месец ноември, като стойността на сключения договор с фирмата изпълнител е в размер на 48 454,60 без ДДС.