Финансирането на проекта е осигурено от бюджетни средства на Община Козлодуй и е в размер на 193 080 лв. с ДДС. Изпълнители на инженеринга са ДЗЗД „ИИ КОЗЛОДУЙ 2019”. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 90 дни.

Целта на проекта е да се осигурят максимален брой паркоместа, като решението включва и зелени площи. Наличните новозасадени щироколистни дървета ще бъдат запазени. Паркингът ще е с размери 3314 м2, като ще се изградят около 81 броя паркоместа за леки автомобили, 4 от които за инвалиди.

Поради големия брой паркоместа, се предвижда противопожарен хидрант, обслужващ приоритетно паркинга. В зоната му се предвижда изграждане на улично осветление и отводняване