Съгласно Решение №3377-ПВР/НР/16.08.2016 г. на ЦИК, членовете на Секционните избирателни комисии, сформирани за президентските избори и националния референдум, ще получат еднократно възнаграждение, както следва: председател на СИК - 64 лв., заместник-председател и секретар - по 58 лв., членове на комисиите - по 48 лв.

За първия тур на изборите членовете на СИК (вкл. председател, зам.-председател и секретар) ще получат допълнително възнаграждение в размер на 20 лв.

Извън тези възнаграждения, членовете на комисиите, които са представили протокола на съответната СИК и другите изборни книжа и материали в Районната избирателна комисия, съответно в Общинската администрация, ще получат допълнително възнаграждение от 20 лв.

Членовете на СИК (вкл. председател, зам.-председател и секретар) в секциите, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване пък, ще вземат допълнително по 15 лв.

За втория тур на изборите на членовете на СИК ще бъде изплатено ново възнаграждение в горепосочените размери от това решение.

За времето, необходимо за работата им в съответната комисия, членовете на СИК се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност за времето преди изборния ден, в изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски са за сметка на републиканския бюджет.

Възнагражденията на членовете на секционните комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.