Местоположението на Игнатица, в подножието на Ржана планина и важният био-коридор – „Искърски пролом – Ржана” са предпоставка за развитието на селски и екотуризъм. Маршрутът от селото до върха в планината показва пълния блясък на природата. Климатът и условията в този район предоставят отлична възможност за развитието на биоземеделие, животновъдство, билкопроизводство и гъбарство.

„Селото ни е в подножието на Ржана планина. Между 550-560 души е населението. Имаме интерес планината ни да бъде облагородена в тази насока като туризъм най-вече. През летния сезон посещаемостта на Ржана планина е много голяма. „Натура 2000” има и минуси, не са само плюсове, но ние трябва да работим за положителните неща”, подчерта Иво Костов.

От селото до местността Шумер, туристите имат възможността да посетят мъжкия Осеновлашки манастир „Рождество Богородично“, известен и като „Седемте престола“. Минавайки през махалите Еленов и Зимнишки дол, любителите планинари достигат до местността „Люцка поляна”, където се намира паметната плоча на най-младия Ботев четник – Александър Чендов. Той загива за Свободата на родината през 1876-та, едва на 16-годишна възраст. На това място всяка година стотици родолюбци се събират, за да отдадат почит на младия герой.

По маршрута между местностите „Люцка поляна” и „Конски кладенец” впечатление правят бели камъни, поставени на равно разстояние един от друг. Наричат ги „Побитите камъни”. Преди години те са били ориентир за хората, живеещи в този край.

Другата местност „Конски кладенец” разкрива неповторима гледка, от там се вижда и общинският център Мездра. Има постройка, в която любителите планинари могат да отдъхнат, както и кладенец със студена изворна вода.

За развитието на туризма в района, Костов подчерта, че е необходимо изграждането на заслони. Той сподели и една своя мечта – създаването на екопътека, която да привлича туристи и да бъде продължение на Ботевия поход Козлодуй-Околчица.

„Държа да направим тази пътека, за да можем всяка година да правим по един поход и да организираме едно продължение на Ботевите дни и на похода Козлодуй – Околчица”, каза още кметският наместник.

Развитието на туризъм в този край дава възможност за подобряване условията на живеещите в района. Затова е необходима по-голяма информираност на населението както за възможностите, така и за ограниченията, съгласно зоните, включени в „Натура 2000”.