Във връзка с 80-годишнината на храма кметът на селото Анюта Маньовска поде инициативата за укрепване и ремонтиране на богослужебната сградата.

Със съдействието на Врачанския митрополит Григорий миналата година беше спечелен проект към Дирекцията по вероизповеданията на стойност 8 000 лв., с които беше ремонтиран покривът на църквата. Спонсори осигуриха допълнително 4 000 лв. за премахване на олющената мазилка, боядисване на балкона, свода, стените и тавана и боядисване на цокъла.

Тази година беше спечелен още един проект към Дирекцията по вероизповеданията на стойност 7 000 лв., с които ще бъде довършен изцяло ремонтът на църквата отвън.