В 9-та и 10-та секция избирателите имаха възможност да гласуват машинно. В една – 9-та, малцина се възползваха от това, докато в другата – 10-та, близо половината от гражданите бяха гласували с машината. Гласуването с машина ставаше по-бързо от това с бюлетина и повечето от хората се справяха без затруднения.

В 10-та секция към 09:30 часа 54 избиратели бяха упражнили правото си на глас за президентските избори, от тях – 22-ма машинно. 52-ма души са пуснали бюлетини за референдума.

В съседната – 9-та секция малко преди 10:00 часа 60 избиратели бяха гласували в президентските избори, от тях само 12 машинно. 50 човека бяха участвали във вота за националния референдум.

Пред секциите в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство също имаха големи опашки от чакащи хора. В най-многолюдната секция в общината – 12-та, към 11:30 часа 200 души бяха пуснали бюлетини за президентските избори. 165 пък са участвалите в референдума.

В съседната – 11-та секция, в същото време 114 човека бяха гласували на президентските избори, а 107 за референдума.