Джунов акцентира върху факта, че качеството им, както и разположението им, е различно и еднаквото увеличение на наема е нелогично. Съветникът подчерта, че от 2011 г. насам, откакто земята в Голяма Пещене е отдадена на незаслужено ниска цена, Община Враца е загубила между 300 до 500 хил. лв.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет имаше 31 точки за разглеждане. Три докладни внесоха от групата на ВМРО. Общинските съветници гласуваха поименно предложението на Красимир Ангелов за създаване на доброволно формирование, което да помага при овладяване на бедствия и в извънредни ситуации. Съветниците приеха предложението единодушно, само един от тях се въздържа. Председателството на съвета предложи формированието да носи името на Никола Симов-Куруто, знаменосец на Ботевата чета.

На първо четене бяха приети промени в общинската наредба за осигуряване на обществения ред, предложени от общинския съветник Марин Цветков. С тях се цели регулиране на отношенията в сферата на различните вероизповедания и осъществяване на по-сериозен контрол при техните агитации, така че да се осигури възможност всеки гражданин на Враца да изповядва своите религиозни възгледи, без да пречи на останалите членове на обществото.

Питанията от страна на съветниците към кмета и общинската управа бяха многолики. Пламен Ганецовски зададе въпроса кога ще бъде довършено локалното платно от бул. "Васил Кънчов" към автогарата и ж. п. гарата в града, тъй като от две години участъкът е разкопан поради дейности по водния цикъл.

С какво община Враца ще съдейства на МВР за намаляване на битовата престъпност, попита Марин Цветков, като се позова на думите на министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, че "имат нужда от помощ от всякакво естество и всички институции".

Общинският съветник Божидар Джунов поиска общинското ръководство да направи оценка на изминалите Ботеви дни и най-вече отчет за изразходените средства. Най-възрастният от съветниците предложи да се помисли за смяна на Деня на Враца - 1 юни, тъй като съвпадал с Деня на детето.

На сесията стана дума и за Пенсионерския клуб "Съединение", намиращ се в района на Стария пазар и за необходимостта да се открият нови партиди за ток и вода, тъй като предишните наематели имат непогасени дългове към двете дружества понеже помещението е общинска собственост.

Диляна Давидкова поиска от кмета на общината отговор как ще работи в бъдеще с кметовете на кметства. Тя изказа недоволство от факта, че за 8 месеца са проведени само две срещи на кмета със селските му колеги. Тя постави въпроси, касаещи докладни по проблеми на селата Девене и Веслец и попита дали Калин Каменов ще провежда Ден на кмета веднъж месечно, в който да се поставят въпроси от оперативен порядък и има ли намерение да се организират дни на посещения в населените места.

На следващо заседание на съветниците кметът трябва да отговори на питанията от сегашното. Една от дискутираните теми на заседанието бе даване на съгласие за бракуване негодни за употреба превозни средства, собственост на "Тролейбусен транспорт - Враца” ЕООД. Предложението беше гласувано, когато стана ясно, че ще се бракуват само 5 тролейбуса, които не са в движение от години, а оставащите 21 ще могат да покрият всички линии в града. Получените от вторични суровини средства ще се използват за покриване на част от задълженията на фирмата. В момента те възлизат на 182 000 лв.

Съветниците решиха да открият нова процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично- консултативен център-1" ЕООД, тъй като на проведения, единственият кандидат д-р Огнян Тошев не е събрал необходимия брой точки.

Местните сенатори гласуваха със „за” желанието на председателят им Румен Антов да излезе в отпуск и решиха през това време да го замества Владимир Христов.