Конкурсът е предназначен за ученици в следните възрастови групи:

• І група - ученици от І до ІV клас;

• ІІ група - ученици от V до VІІ клас;

• ІІІ група - ученици от VІІІ до ХІІ клас.

Всеки участник има право да представи по едно стихотворение от Иван Вазов.

Конкурсът ще протече в два етапа:

• вътрешноучилищен етап - до 24 май 2021 г. всяко училище в община Мездра ще проведе рецитал и ще излъчи тримата най-добри декламатори в отделните възрастови групи, които ще се класират за следващия, общински етап на конкурса.

• общински етап - той ще се проведе на 27 май 2021 г. в Център за подкрепа за личностно развитие - гр. Мездра. В него ще вземат участие победителите от вътрешноучилищния етап. Те ще рецитират избраните от тях творби пред тричленно жури и ще се съревновават за първо, второ и трето място в отделните възрастови категории.

Призьорите в трите възрастови групи ще получат грамоти и предметни награди.

На 26 юни 2021 г. призьорите ще изнесат рецитал в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” - с. Очиндол по време на връчването на наградите на победителите в Десетия национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“.