През 2019 г. са организирани още четири атракционни пътувания за чужденци чрез туроператорски фирми. Тези пътувания обикновено са няколкодневни, които включват обиколка на страната по няколко железопътни маршрута.

Парен локомотив №01.23 е произведен в локомотивната фабрика SLM Winterthur - Швейцария през 1935 г. Той е представител на най-масовата серия бързоходни локомотиви в историята на българските железници. Първото му възстановяване се извършва през 1988 г. по повод 100 години ЖП тракция и Локомотивно депо - София. През 2003 г. е подложен на ново пълно освидетелстване и въведен отново в експлоатация за атракционни, юбилейни, туристически пътувания и участия във филмови продукции, уточняват от пресцентъра на националния железопутен превозвач.