По думи на Гечев в момента при дърводобив кметовете не знаят къде се извършват сечите и дали те са законни.

Сега на практика осигуряваме пълна прозрачност какво се сече, колко е законно, с каква интензивност и се гарантира запазването на българската природа, изтъкна министърът при откриването на Националния събор за опазване на местните български селскостопански породи животни.

От своя страна Румен Стоянов, кмет на Калофер и председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в България, отбеляза, че в момента кметовете нямат информация за определените терени за сеч и количествата дървесина, а тази промяна е чакана от години.

По повод провеждането на 17-ия Национален събор за опазване на местните български селскостопански породи животни земеделският министър изтъкна значението на българските традиционни автохтонни породи и тяхната продуктивност и посочи, че сме длъжни да запазим този ценен генофонд.