Общината е изготвила наредба, с която регламентира тази дейност и тя вече е публикувана за обществено обсъждане. Очаква се наказателният паркинг да заработи в края на октомври.

За изграждането на паркинга и купуването на специализирания автомобил община Монтана е отделила 100 000 лева от бюджета си. Средствата са от местните приходи.

Това става възможно благодарение на това, че до момента от местни данъци и такси са събрани 570 000 лева повече от планираното в началото на годината, обяви кметът.

Междувременно на извънредна сесия общинските съветници актуализираха бюджета на общината за 2022 година с 1 068 000 лева. За капиталови разходи са отделени 497 000 лева от тази сума.

От тях 200 000 лева ще бъдат вложени за ремонт на читалище „Разум“ в центъра на Монтана, 77 000 лева за основен ремонт на паркинги в Монтана, 112 000 лева за ремонт на част от централния булевард „Христо Ботев“, 110 000 лева за подмяна на водопровод по улица „Стефан Стамболов“.

"Отпуснатите от държавата на община Монтана средства за капиталови разходи се увеличават от 422 000 лева на 920 000 лева", обяви кметът Златко Живков.