За поредна година община Плевен се нарежда на челната позиция, като там на един лекар се падат едва 90 души. Следват общините Панагюрище (107 души/лекар), Пловдив (117 души/лекар), Варна (153 души/лекар) и Стара Загора (156 души/лекар).

Столицата се нарежда на единадесето място, като там на всеки лекар има 184 жители.

Причината за по-добрия достъп до лекари в отделни общини се свързва много често с два фактора – наличие на медицински университет, който влияе в посока концентриране на лекари в населеното място, което обслужва освен местни пациенти и такива от съседни общини, и наличие на големи болници и лечебни заведения, в които работят лекари с различни специалности.

В другия край на класацията са общини като Сливо поле, Аврен и Главиница, във всяка от която на единствен лекар се падат над 9000 души - цялото население на общината при наличен единствен лекар. В общо 14 общини няма нито един лекар, което е с две повече отпредходната 2020 г. В тези общини достъпът до медицинска грижа е крайно ограничен и те разчитат на лечение в съседни общини, а за по-сложни медицински процедури и лечение – пътуват до областни центрове с големи болници, дори до столицата.

През 2021 г. в страната практикуват общо 29 604 лекари, като броят им е почти непроменен през предходните четири години.

На всеки лекар се падат по 232 души от населението, като само в 26 общини съотношението е под тази стойност. Важно е да се спомене обаче, че в тази статистика се причисляват и приблизително още 2000 лекари, които не влизат в данните за отделните общини, като това леко подобрява резултата за цялата страна. Това са лекарите от град София, които обслужват областта, както и тези, които не са разпределени в конкретна община или област.