Срокът на валидност на годишната винетка се изравнява с периода на бюджетната година, която започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември.

В улеснение на гражданите обаче се предвижда възможност за използване на пътищата, изискващи винетка, до 31-ви януари на следващата година, ако човек си е купил винетка за предходната година.

Останалите видове винетки - месечна, седмична и дневна запазват сроковете си на валидност, от датата на издаване.

Новата наредба определя условията и реда за събиране на всички видове такси по Закона за пътищата, с изключение на ТОЛ таксата, която все още не е въведена.

Източник:dariknews.bg